Aktionsplan 2010 – mål för ekologisk produktion

Sammanfattning av nätverksseminarier på temat ”Framtidens jordbruk – framtidens mat”, 11 juni 2010 i Gävle

Aktionsplan 2010 – Hur långt har vi kommit och hur går vi vidare?

Anders Heimer som är projektledare för ”Uppföljning av Aktionsplan 2010” på Ekologiskt Forum, och började med att göra en sammanfattning av hur lång vi kommit när det gäller ekologiskt jordbruk i Sverige.

2005 satte regeringen upp mål för en ökad ekologisk produktion och konsumtion bl.a. att 20 % av jordbruksmarken odlas ekologiskt och att 25 % av den offentliga konsumtionen av livs­medel bör vara ekologisk år 2010. Med utgångspunkt i dessa mål utarbetades Aktionsplan 2010 av olika marknadsaktörer.

Även om vi inte kommit ända fram, har vi kommit en bra bit på vägen:

 • Andelen åkermark som odlas ekologiskt 2010 väntas bli knappt 15%, vilket är en ökning med ca 4% senaste året.
 • Försäljningen av ekologiska varor till konsument i Sverige utgjorde 2009 cirka 4 % av den totala livsmedelsmarknaden, en ökning med 18 % från året innan.
 • Bland offentliga storhushåll finns många goda exempel där en del kommuner och landsting har nått över målet på 25% ekologiska livsmedel, men genomsnittet låg på 10% 2009.

 Slutsatsen är att det nationella målet har varit mycket värdefullt för att skapa inspiration, acceptans och för att undanröja hinder för utvecklingen. 

Politiska målsättningar kan bidra till en konsumentdriven utveckling, genom styrmedel som:

 • Miljöersättningar
 • Medel till kompetensutveckling
 • Projektmedel för produkt- och marknadsutveckling
 • Medel till forskning och teknisk utveckling

Hur går vi vidare efter 2010?

Ett nationellt engagemang för utvecklingen kommer även i fortsättningen att vara central för att möta de krav som ställs på livsmedelskonsumtionen och -produktionen idag och i framtiden. Här har Naturskyddsföreningen en viktig roll som opinionsbildare och i att påverkar politiker.

Ekologiskt forum har gjort ett utkast ”Strategi för utveckling av ekologisk konsumtion och produktion och 2011-2013”. I strategin prioriteras tre områden:

 1. Fler medvetna konsumenter
 2. Mer eko i storkök
 3. Mer produkter på hyllorna

Som stöd för genomförandet behövs ”Uppföljning med snabba signaler” och ”Forskning och innovation”.

Den avslutande delen i strategin innehåller förslag på åtgärder. Där tror man att Naturskyddsföreningen har störst roll att spela inom: Konsumentstödjande/informerande åtgärder. Främst genom att sprida saklig konsumentupplysning och kunskap om hur produktionen går till och hur den påverkar miljön.

Annonser
Det här inlägget postades i Nätverksseminarier. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Aktionsplan 2010 – mål för ekologisk produktion

 1. Staten fortsätter satsa på eko och målen förlängs

  Vi ska fortsätta att satsa på kunskapsutveckling inom ekologisk produktion och reglerna ska vara enkla och tydliga, sägs i ett meddelande från riksdagen. Miljö- och jordbruksutskottet har följt upp insatserna för att nå 2010 års mål för produktion och offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel. Nu har riksdagen gått vidare och godkänt deras förslag till hur vi går vidare.
  Miljö- och jordbruksutskottet sammanfattar sin uppföljning så här:
  • De mål som finns för ekologisk produktion av mjölk och ägg samt nöt-, gris- och fågelkött kommer att nås. Däremot nås inte målet för certifierad ekologisk jordbruksmark liksom målet för den offentliga livsmedelskonsumtionen.
  • Frågan om att införa nya mål bör analyseras vidare, både vad gäller koppling till landsbygdsprogrammet 2014—2020 och miljömålssystemet. I väntan på en sådan analys bör nuvarande mål kvarstå.
  • Det är viktigt att fortsätta arbetet med reglerna för ekologisk produktion så att de blir enkla och tydliga.
  • Utformningen av miljöersättningen till ekologisk produktion bör även fortsättningsvis justeras utifrån utvärderingsresultat. Samtidigt är det viktigt att de ekologiska lantbrukarna får framförhållning vid villkorsförändringar.
  • Staten bör fortsätta att satsa på kunskapsutveckling inom ekologisk produktion. Framsteg inom ekologisk produktion kan bidra till hållbarhetsarbetet inom konventionell produktion.
  • Den verksamhet som bedrivs för att sprida kunskap om upphandling och användning av ekologiska livsmedel inom offentlig sektor bör fortsätta. Det är positivt att transportbehov, klimatpåverkan och säsongsanpassning täcks in i arbetet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s