Stoppa slamspridningen!

I tysthet förgiftas åkermarken. Avloppsslam från reningsverk sprids idag på stora ytor produktiv mark, slam som är kontaminerat med erkänt farliga kemikalier. Gifterna är så farliga att priset för den växtnäring som finns i slammet blir oförsvarligt högt. En del av det giftfyllda slammet hamnar också som anläggningsjord som i värsta fall används på lekplatser. En del används också som skogsgödning. För att skydda människors hälsa och ekosystemen bör all slamspridning förbjudas omedelbart.

Producenter av barnmat säger redan nej till spannmål från slamgödslad mark. Men mat som odlas på mark där avloppsslam använts är riskfylld även för vuxna. Ett huvudproblem är att slam innehåller mycket kadmium, ett miljögift som samhället länge försökt fasa ut. Det är väl känt att kadmium kan orsaka benskörhet och njurskador, och ämnet misstänks även bidra till utveckling av livmoders- och prostatacancer. EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, har sänkt det rekommenderade tolerabla gränsvärdet för veckointag av kadmium via maten med nära två tredjedelar. Myndigheter talar idag om kadmium i termer av ett folkhälsoproblem.

I slammet finns utöver kadmium andra allvarliga miljögifter som bromerade flamskyddsmedel, PCB och fluormiljögifter. Alla är långlivade, lagras i människor och djur och kan skada vår hälsa, ibland genom att orsaka cancer. I avloppsslammet finns även läkemedelsrester. När det gäller antibiotika passerar 50-80 procent genom kroppen och går ut med urinen direkt till reningsverken. Åkern har blivit en hållplats för kemikaliesamhällets avlopp. Miljögifterna kan ha flera spridningsvägar. Människor utsätts vid spridning av slam, kontakt med jord eller pellets, livsmedel eller förorenat dricksvatten.

Nu invänder kanske någon att slamspridning ger näring till marken. Men när vi väger giftproblematiken mot näringen i slammet blir vår slutsats att slamspridning i Sverige orsakar mer skada än nytta. Istället krävs att utvecklingen skyndas på för system och tekniker som återför växtnäring utan giftspridning.

Idag certifieras vissa reningsverk i ett system som heter Revaq. Det ställer upp vissa gränsvärden och kräver planering för kontinuerligt renare slam. Det är en lovvärd ambition och det arbete som sker för att fasa ut miljögifter i samhället är bra, men gränsvärdena är osäkra och bara en bråkdel av alla gifter kontrolleras. Så länge avloppen från hushåll, industrier, biltvättar, sjukhus och gatubrunnar inte är rena blir heller inte slammet rent.

Låt oss hitta andra vägar att återfå växtnäringen i stället för att fortsätta in i den återvändsgränd som slamspridningen utgör. Parallellt med detta måste hållbara kretsloppslösningar utvecklas för hantering av näringsämnen. Det förutsätter ett helt annat ansvarstagande från kommunerna än idag.

Anledningen till att denna giftspridning kan ske i samhället är att kemikaliepolitiken, namnet till trots, inte hindrar att miljögifter används i industriprocesser och vanliga konsumentvaror. Förgiftningen av våra åkrar måste stoppas. Förbjud slamspridningen.

Johanna Sandahl, vice ordförande Naturskyddsföreningen

Under fliken Jordbruk och miljö finns mer om avsloppsslam.

https://matochjordbruksnatverket.wordpress.com/jordbruk-och-miljo/

Annonser
Det här inlägget postades i Jordbruk och miljö och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Stoppa slamspridningen!

 1. Hej
  > Jag håller faktiskt inte med om det som skrivs i artikeln. Jag bor på
  > Norderön i Jämtland där slam har spridits i många år och också kollats.
  > Det är inte så illa som ni målar upp det. OCH det är inte slammet som
  > är problemet. Det är det folk häller i slammet. Därför vore det bättre
  > om ni drev en kampanj mot gift i färg, textilier, … för om vi inte
  > sluter kretsloppet kommer vi inte klara näringsbehovet.
  >
  > Vänligen
  > Daniel
  /Kommentar från en av Mat-och Jordbruksnätverkets medelmmar

 2. Charlie Wijnbladh skriver:

  Hej
  Tyvärr är det väldigt lite som kollas, även i slam som sprids på Sollerön. I verkligheten bara en handfull tungmetaller. Men det finns ju massor med annat, precis som Johanna skriver. Dessutom tillkommer många kemikalier varje år. Att det gått ”bra” på Sollerön hittills är ju inte så konstigt. De problem vi diskuterar är ju långsiktiga.
  Slammet är problemet, så länge vi har det industrisamhälle vi har. Vi kan inte i ett slag få stopp på de flöden av kemikalier som finns. Och är det någon organisation i det här landet, som jobbat mot gift i färg, textilier, …, så är det väl Naturskyddsföreningen!
  Vänliga hälsningar
  Charlie Wijnbladh – också medlem i nätverket

 3. Charlie Wijnbladh skriver:

  Förlåt – jag skrev fel plats. Norderön i Jämtland handlade det om – inget annat!
  Charlie

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s