Om oss

Mat- och jordbruksnätverket är ett nationellt nätverk inom Naturskyddsföreningen.

Vi vill

  • inspirera till lokalt engagemang via våra kretsar och länsförbund runt frågor om hur maten produceras, och hur vi skapar ett uthålligt jordbruk i Nord som i Syd
  • stimulera ekologisk och närproducerad produktion och konsumtion
  • utveckla natur- och kulturvärdena i jordbrukslandskapet
  • stödja aktiviteter som skapar kontaktytor mellan jordbrukare och konsumenter
  • stödja solidaritetsarbete och landsbygdsutvecklingsprojekt i Syd 

Jordbruk – en prioriterad fråga
Jordbruket producerar livsmedel samtidigt som det bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap.  Men dagens jordbruk leder också till föroreningar av mark och vatten och en minskad artrikedom. Utvecklingen av jordbruket i Syd fortsätter att vara en nyckelfråga för att försörja jordens befolkning med livsmedel. Vi vill lyfta frågor som rymmer allt från miljöpåverkan, djuromsorg och hälsa till solidaritet och etik.

Varför nätverk?
Det pågår många aktiviteter i Naturskyddsföreningens kretsar som har koppling till odlingslandskapet och till hur maten produceras. Genom att jobba i nätverk vill vi öka utbytet mellan aktiva som jobbar med mat- och jordbruksfrågor i olika delar av landet. Vi kan bistå med idéer och material för kampanjer eller studiecirklar.

Exempel på lokala aktiviteter kurser och studiebesök om ekologisk odling och biogas, lokal matmarknad, picknick i hagen, Ängens dag, naturguidning i odlingslandskapet, ekologiska matlagningskurser.

Vad gör vi i nätverket?
Vi ordnar nätverksträffar och seminarier för hela landet och ger ut ett e-nyhetsbrev där vi berättar om aktivitet och goda idéer.

Bli med i nätverket!
Anmäl dig via Naturskyddsföreningen hemsida: http://www.naturskyddsforeningen.se/medlemssidor/natverk/mat–och-jordbruksnatverket/

Annonser